Pexels Skylar Kang 6375889

Ekogroszek a czystość kotła – jak dbać o odpowiednie spalanie?

Utrzymanie kotła w dobrym stanie technicznym jest niezwykle ważne nie tylko dla wygody użytkowników, ale także dla czystości powietrza wokół nas. Jednym z najważniejszych elementów kotła jest ekogroszek, który musimy regularnie odpowiednio opalać. Artykuł pomoże Ci dowiedzieć się więcej o tym, jak wpływa on na jakość życia domowników i na ogół czystości w naszym środowisku oraz o tym, jak utrzymać kocioł w stanie przyzwoitości przy użyciu odpowiednich metod palenia.

Komponenty niezbędne do czystego i bezpiecznego spalania ekogroszku

W dzisiejszych czasach coraz większą popularnością cieszy się ekogroszek jako paliwo stosowane do opalania domowych kotłowni. Bardzo ważne jest, aby spalanie odbywało się w sposób bezpieczny dla zdrowia i otaczającego nas środowiska. Aby to osiągnąć, należy stosować się do kilku podstawowych zasad utrzymania kotła w czystości. Przede wszystkim, musimy pamiętać aby jaki wybrać ekogroszek i jego jakość były należycie rozważone. Ważne jest, aby wybór był w zależności od parametrów naszego kotła, a także od naszych oczekiwań dotyczących jego sprawności i emisji zanieczyszczeń.

Dokładne czyścienie kotła z zanieczyszczeń co sezon

W celu właściwego spalania ekogroszku, należy regularnie czyścić kocioł. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest czyszczenie w trakcie wymiany sezonu – najlepiej początkiem jesieni albo końcem lata – gdyż częstotliwość używania kotła jest w tym okresie zazwyczaj najmniejsza. Czyszczenie powinno się składać z dwóch zabiegów – wypalania kamieni, osadów, sadzy i szlamu z dna kotła, oraz czyszczenia wymiennika ciepła i kanałów. Do tego celu, konieczne jest zatrzymanie kotła i izolacja systemu rur dolnego. Następnie, elementy, które występują wewnątrz należy wyczyścić przy użyciu szczotek, wycieraczek i płukania ciepłą wodą.

Kontrola jakości paliwa ekogroszku

Drugim ważnym elementem jest odpowiednia jakość ekogroszku. W tym celu, należy upewnić się, że ekogroszek który planujemy użyć, spełnia wymagania pod względem czystości i jest odpowiedni dla naszego kotła. Kupując ekogroszek, powinniśmy zwrócić uwagę na jego maksymalną zawartość popiołu, maksymalną zawartość węgla rozpuszczalnego w diclorometan, na zawartość siarki, odpowiednią wilgotność, czy też maksymalną zawartość zanieczyszczeń mechanicznych. Jeśli wszystkie parametry tego paliwa są spełnione, możemy być spokojni, że spalanie odbywa się tak, jak należy.

Zachowanie szczelności systemu

Czystość kotła to także stosowanie środków dotyczących szczelności systemu. Pęczniejące uszczelki i zszargane złącza byłyby powodem braku wentylacji i złego obiegu powietrza w kotle, co spowoduje nierównomierne rozprowadzanie się ciepła, a także pojawienie się dymu oraz niską sprawność kotła. Dlatego ważne jest regularne sprawdzanie szczelności instalacji.

Aby zapewnić właściwą czystość kotła i jego sprawne spalanie warto zastosować:

  • Odpowiednią jakość paliwa ekogroszku
  • Dokładne czyszczenie kotła raz w sezonie
  • Szczelność powietrza i instalacji